2020. 3. un 4. jūnija notiks Medicinas inženierijas un fizikas bakalaura un maģistra studiju programmu studentu bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšana.

Sākums – 8:30. Aizstāvēšanas notiks, izmantojot  MS Teams rīki. Pieslēgšanās saiti var pieprasīt no bini[et]rtu.lv

 

The Summer School Nonlinear Life 2020 www.unibg.it/nonlinearlif  is postponed to 2021

SEMINĀRI:

11.06.2020.
Sanda Kronberga. Ar nanodaļiņjām pildīto kompozītu fizikālas īpašības, mijiedarbojoties ar šūnām: īpašības implantu izgatavošanai – 15 min

18.06.2020.
Sanda Kronberga. Ar nanodaļiņjām pildītie  kompozīti bioimplantu izgatavošanai – 15 min
Sanda Kronberga. Ar nanodaļiņjām pildīto  kompozīto mikro/nano plaisu detektēšana, slogojot materiālu – 15 min

Laipni lūdzam

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtā

Adrese kontaktiem: Ķīpsalas 6B Rīga, 3. stāvs
Rīga, LV – 1048, Latvija

Tālrunis: +371 67089383
E-pasts: bini [at] rtu.lv

Lapa atjaunota 08.04.2020.