Darbinieki

BINI darbinieki
(bez struktūrvienībām)

Vārds, Uzvārds Amats Zinātniskais grāds
Jurijs Dehtjars
profesors
Dr.habil.phys.
Aldis Balodis
profesors
Dr.sc.ing.
Aleksejs Kataševs
profesors
Dr.phys.
Vineta Zemīte
docente
Dr.sc.ing.
Inga Ļašenko
lab. vadītāja, vadoša pētniece
Dr.sc.ing.
Igors Kozaks
laboratorijas vadītājs
MSc.
Aleksandrs Zarins
tehniķis
BSc.
Marina Romanova
pētniece
Dr.sc.ing.
Arta Viļuma-Gumone
doktorante
MSc.
Anna Bistrova
doktorante
MSc.
Aleksandrs Homko
doktorants
MSc.
Alvis Bernāns
doktorants
MSc.
Maksims Šneiders
doktorants
MSc.
Jūlija Pudņika
doktorante
MSc.
Viktorija Vendiņa
pētniece
MSc.
Martiņš Piksis
doktorants
MSc.

 

Kvalifikācijas celšana:

  • Čugokas Nacionālā industriālo pētījumu institūtā, Japānā (1995.) – 1 darbinieks;
  • Martina Lutera universitāte, Halle, Vācija (kopš 1998.) – docētāju un studentu apmaiņa;
  • Linčepingas universitāte, Zviedrija (kopš 1998.) – docētāju un studentu apmaiņa;
  • Londonas Karaliska koledža, Lielbritānija (kopš 1996.) – 2 darbinieki;
  • Helsinku Tehnoloģijas universitāte, Somija (1997.) – 1 darbinieks;
  • Florences universitāte, Itālija (kopš 2000.) – docētāju un studentu apmaiņa;
  • Upsalas universitāte, Zviedrija (2004.) – 2 darbinieki;
  • Starptautiska Atomenerģijas Aģentūra, Londonas Karaliskā koledža, Lielbritānija (2005.) – 2 darbinieki.
  • ASV (2010./2011.) – 1 darbinieks

Comments are closed