Par institūtu

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts ir Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, Transporta un Aeronautikas Fakultātes struktūrvienība.

Institūtu veido:

  • Medicīnas fizikas un biomedicīnas inženierzinību profesora grupa;
  • Elektronikas un vakuumtehnikas tehnoloģiju un materiālzinību profesoru grupa;
  • Cietvielu virsmas diagnostikas zinātniski pētnieciskā laboratorija.

 

Comments are closed.