Apmācība

RTU BINI nodrošina bakalaura un maģistra profesionālās studijas Medicīnas inženierijas un fizikas jomā. Studiju laikā studentiem tiek piedāvāta iespēja iegūt Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera kvalifikāciju. Šo studiju programmu absolventiem tiek piedāvāta iespēja turpināt studijas doktora studiju programmā.  Dažādu studentu apmaiņas programmu (ERASMUS, DAAD u.c.), t.sk. “Baltijas Biomedicīnas inženierzinātņu kursa” ietvaros studentiem tiek piedāvātas iespēja studēt ārzemēs. Studiju laikā studentiem  tiek piedāvāta prakse dažādos uzņēmumos, arī ārzemēs. Liela daļa studentu jau studiju laikā strādā uzņēmumos, kas darbojas medicīnas inženierzinātnes un fizikas jomā. Visi sekmīgiem dienas nodaļas studentiem ir iespēja pretendēt konkursā uz stipendiju.

Studijas organizē:

BIN institūta direktors, Dr.habil.phys., LZA akadēmiķis, profesors Jurijs Dehtjars

RTU un Rīgas Stradiņa universitātes vadošie mācībspēki piedalās apmācībā.

Tiek pieaicināti arī ārzemju profesori (Itālija, Vācija, citi).

Comments are closed.