Iekārtas

Spektroskopijas:

 • UV fotoelektronu spektroskopija
 • Eksoelektronu spektroskopija
 • FTIR
 • Optiskās absorbcijas spektroskopija
 • XPS
 • Auger
 • SIMS

Mikroskopijas

 • Atomu spēka mikroskopija
 • Tuneļu mikroskopija
 • Optiskā mikroskopija
 • XPS
 • Auger
 • SIMS

Indentēšana 

 • mikro
 • nano

Comments are closed.