Pētījumu projekti

ES ERAFEiropas Reģionālas attīstības fonda projekti

1. BEZATLIKUMU TEHNOLOĢIJA BIOETANOLA UN CITU VĒRTĪGU PRODUKTU IEGUVEI NO LAPKOKU KOKSNES (2011. – 2013.)

Finansējums: ERAF 2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038

Projekta vadītājs: prof. N. Vedernikovs (Koksnes Ķīmijas institūts)

BINI grupas vadītājs: prof.  Jurijs Dehtjars

BINI mērķis: Izstrādāt materiālu raugu šūnu imobilizācijai fermentacijas procesā etanola ražošanai no lapkoku koksnes Projekta WEB-lapa

2. MOBILS TELEMEDICĪNAS SKRĪNINGA KOMPLEKSS (2011. – 2013.)

Finansējums: ERAF 2011/0007/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/008

Projekta vadītājs: prof. Zigurds Markovičs (Rīgas Tehniskā universitāte)

BINI grupas vadītājs: prof.  Aleksejs Kataševs

BINI mērķis: Izstrādāt pārnesamo datorizēto antropometrisko mērījumu sistēmu pacienta stājas skrīningošanai

3. BALTIJAS DZINTARA SATUROŠU PAVEDIENU RAŽOŠANA UN PĒTĪJUMI  (2013. – 2014.)

Finansējums: ERAF JPA/2.1.2.2.4/13/11/001

Projekta vadītājs: Inga Ļašenko

4. JAUNU TIRGU APGŪŠANA INOVATĪVO TEKSTILIZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANĀ, INTEGRĒJOT TAJAM DZINTARA PAVEDIENU  (2014. – 2015.)

Finansējums: ERAF ĀTA/2.3.1.1.1/14/69/007

Projekta vadītājs: Inga Ļašenko

5. DAUDZSLĀŅU SILĪCIJA NANOKONDENSATORS AR UZLABOTIEM DIELEKTRISKIEM SLĀŅIEM  (2017. – 2020.)

Finansējums: ERAF   1.1.1.1/16/A/203

Projekta apraksts  Preses relīze

Projekta vadītājs: Jurijs Dehtjars

Informatīvie ziņojumi: 2017-08-25  2017-11-24  2018-02-23  2018-05-23  2018-08-23  2018-11-23  2019-02-25 (Vidusposma rezultāti)  2019-05-27  2019-08-27  2019-11-27 2020-03-13 (Projekta gala rezultāti)

6. NANOLĪMENĪ MODIFICĒTU TEKSTILIJU VIRSMU PĀRKLĀJUMU SINTĒZE UN ENERĢĒTISKI NEATKARĪGAS MĒRĪŠANAS SISTĒMAS INTEGRĀCIJA VIEDAPĢĒRBĀ AR MEDICĪNISKO NOVĒROJUMU FUNKCIJĀM (2017. – 2020.)

Finansējums: ERAF  1.1.1.1/16/A/020

Projekta vadītāji: Silvija Kukle / Dana Beļakova (Dizaina tehnoloģiju institūts, MĻĶF)

BINI grupas vadītājs: Aleksejs Kataševs

Projekta apraksts

7. GUDRĀ TEKSTILA SISTĒMAS MEDICĪNAI UN SPORTAM  (2017. – 2020.)

Pēcdoktorantūras projekts

Finansējums: ERAF 1.1.1.2/VIAA/1/16/153

Projekta apraksts

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Pēteris Eizentāls

Projekta zinātniskais vadītājs: Aleksejs Kataševs

8. PLĀNĀS KĀRTIŅAS AR NANODAĻIŅĀM JONIZĒJOŠĀ STAROJUMA DOZIMETRIJAI (2018. – 2021.)

Pēcdoktorantūras projekts

Finansējums: ERAF 1.1.1.2/VIAA/1/16/167

Projekta apraksts

Populārzinātniskais raksts par projekta rezultātiem

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Marina Romanova

Projekta zinātniskais vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

9. Metode dzīvu, neiezīmētu šūnu identificēšanai un šķirošanai pēc telomēru garuma (2020. – 2023.)

Pēcdoktorantūras projekts

Finansējums: ERAF 1.1.1.2/VIAA/3/19/450

Projekta apraksts

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Uldis Bērziņs

Projekta zinātniskais vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

10. PRET AUGSTA – ĀTRUMA DAĻIŅU IETEKMI MATERIĀLU AIZSARGĀJOŠO ĪPAŠĪBU IZVĒRTĒŠANAS METODES IZSTRĀDE UN ATTĪSTĪBA (2019. – 2022.)

Finansējums: 1.1.1.2/VIAA/2/18/335

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Jūlija Ušerenko 

Projekta zinātniskais vadītājs: prof. Viktors Mironovs

11. Analogo elementu pētījumi, kas izmantoti Hi-End audio produktu ražošanā, Kompetences centri (2019.-2021.).

Finansējums:: ERAF

RTU grupas vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

12. Planāra lauka emisijas mikrotriodes struktūra  (2021.-2023.)

Finansējums: ERAF 1.1.1.1/20/A/109

Projekta vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

Projekta apraksts

Informatīvie ziņojumi par projekta progresu: 2021-05-17  2021-08-16  2021-10-14  2022-02-17 2022-05-31  2022-07-01  2022-09-30  2022-12-31  2023-03-31 2023-07-04 2023-03-10 2023-29-11 

Publikācijas 2023

 

ESESFEiropas Sociālais fonds

1. JAUNAS ZINĀTNISKAS GRUPAS IZVEIDE URBĀNĀS DABAS VIDES KVALITĀTES PĒTĪJUMIEM (2013. – 2015.)

Finansējums: ESF 2013/0060/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/041

Projekta apraksts

2. BIOTEKSTILMATERIĀLA IZPĒTE UN OPTIMIZĀCIJA IEVIEŠANAI RAŽOŠANĀ (2012. – 2013.)

Finansējums: 11-03/TOP12-01
Projekta vadītājs: Inga Ļašenko


LZPLatvijas Zinātnes Padomes projekti

1. HIDROKSIAPATĪTA NANODAĻIŅU ANSAMBĻA ELEKTRONISKĀS ĪPAŠĪBAS (2005. – 2007.)

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu 05.1873

Projekta vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

Mērķis: Dažādu izmēru nanodaļiņu ansambļiem noteikt elektronisko īpašību stabilitāti, radiācijas- un siltuma- stimulēto uzvedību.

2. NEORGANISKO SAVIENOJUMU NANOSLĀŅU DOZIMETRISKĀS ĪPAŠĪBAS (2005. – 2007.)

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu 05.1874

Projekta vadītājs: prof. Aleksejs Kataševs

Mērķis: ir izanalizēt neorganisko savienojumu eksoelektronu emisiju (EEE) ar nolūku izmantot to jonizējošā un nejonizējošā starojuma dozimetrijā.

3. DETAĻU IZGATAVOŠANAS TEHNOLOĢISKO PROCESU OPTIMIZĀCIJA IZMANTOJOT EKZOEMISIJAS DEFEKTOSKOPIJAS METODI (2004. – 2007.)

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu 04.1175

Projekta vadītājs: prof. Gennādijs Sagalovičs

Mērķis: Dotais projekts ir iepriekšējo projektu 01.0611 loģiskais turpinājums. Izstrādāta ekzoemisijas defektoskopijas metodika, kas balstās uz detaļu virsmas enerģētisko rādītāju aprēķiniem dod iespēju optmizēt plašo detaļu izgatavošanas tehnoloģisko procesu klāstu, līdz ar to panāktu drošības parametru  uzlabošanu.

4. DAŽĀDU GADSIMTU KAULU EKSOEMISIJAS ANALĪZES INFORMATIVITĀTE PALEOPATOLOĢISKO IZMAŅU DIAGNOSTIKĀ UN ANALĪZĒ (2004. – 2006.)

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu 04.1223

Projekta vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

Mērķis: izstrādāt un pilnveidot eksoelektronu spektroskopijas mērīšanas metodiku, ar kuras palīdzību tiks izvērtētas izmaiņas kaulos gadsimtu laikā, lielu nozīmi pievēršot patoloģiskām izmaiņām, kas radušās cilvēka dzīves laikā. Kā pētījumu objekts tiks izmantoti Rīgas Doma dārzā arheoloģisko izrakumu laikā atrasti XIII – XVI gadsimtā dzīvojušu cilvēku kauli, kā arī XIX – XX gadsimtā mirušu cilvēku kauli.

5. OPTISKI STIMULĒTAS ELEKTRONU PĀREJAS KAULAUDU RAKSTUROŠANAI (2001. – 2004.)

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu 01.0574

Projekta vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

Mērķis: izstrādāt kaulaudu struktūras īpašības raksturošanas metodiku, kas balstās uz optiski stimulētām elektronu pārejām.

6. HIDROKSILAPATĪTA – KOLAĢENA CIETVIELAS KOMPOZĪTA DOZIMETRISKĀS ĪPAŠĪBAS (2001. – 2004.)

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu 01.0616

Projekta vadītājs: prof.Aleksejs Kataševs

Mērķis: izanalizēt iespējas lietot dabisko un mākslīgo hidroksilapatīta – kolagena cietvielas kompozītmateriālu  (HKC) kā bioloģiski ekvivalento ultravioletā (UV) starojuma dozimetru.

7. VIEDĀ BIOFILTRĀCIJAS TEHNOLOĢIJA (2013. – 2016.)

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu Nr.491/2012

Mērķis: principiāli jauna principa bioloģiskā filtra izstāde (viedais biofiltrs) ūdens vai notekūdens attīrīšanai no ķīmiskā piesārņojuma.

8. FIZIKĀLIE PROCESI MULTISLĀŅU UN DAUDZKOMPONENŠU STRUKTŪRĀS  (2009. – 2012.)

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu Nr.09.1548

Projekta dalībnieks

BINI grupas uzdevums: Izpētīt starojuma ietekmi uz vinilidēna fluorīda trifluoretilēna kopolimēra un ar PbS nanodaļiņu stikla nanokārtiņu elektronu emisijas īpašībām.

9. STAROJUMA IETEKME UZ KOPOLIMERA UN STIKLA KOMPOZĪTA KĀRTIŅĀM (2009.)

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu Nr.09.1204

Projekta vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

10. PERSPEKTĪVIE BIOMATERIĀLI UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJAS (2006.)

Darba grupas vadītājs: Inga Ļašenko

11. REGULĒJAMA VIRSMAS PLATFORMA MIKROORGANISMU IMOBILIZĀCIJAI (2018.-2021.)

Finansēts ar Latvijas Zinātnes padomes grantu Nr. lzp-2018/1-0460

Projekta apraksts

Projekta vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

12. KOAKSIĀLO PAĀTRINĀJUMU KORELĀCIJAS METODE 6-D TELPĀ BŪVKONSTRUKCIJU SAVIENOJUMU KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAI (COACCEL)

Projekta grupas vadītājs: prof. Viktors Mironovs 

13. INOVATĪVAS KOMPOZĪTU GRANULAS UZ BIOLOĢISKAS BĀZES NAFTAS PRODUKTU IZPLŪŽU SAVĀKŠANAI NO ŪDENS VIRSMAS (2020.-2021.)

LZP Projekts Nr. LZP-2020/2-0394

Projekta vadītājs: Dr. Vjačeslavs Lapkovskis

14. BETONA VIRSMAS SLĀŅU PASLIKTINĀŠANĀS STADIJAS ATPAZĪŠANA, IZMANTOJOT AKUSTISKO VIRSMAS VIĻŅU SPEKTROSKOPIJU (BetSpek)

LZP Projekts Nr. LZP-2020/2-0033

Projekta grupas vadītājs: prof. Viktors Mironovs 

15. KAULU UN MUSKUĻAAUDU STĀVOKĻA VISPĀRĪGS NOVĒRTĒJUMS, IZMANTOJOT KVANTITATĪVO ULTRASKAŅU (2022.-2024.)

LZP Projekts Nr. LZP-2021/1-0290

        Projekta vadītājs: Dr. Aleksejs Tatarinovs, RTU  

Projekta RTU grupas vadītājs: prof. Viktors Mironovs

Projekta apraksts 

Latvijas valsts Izglītības un Zinātnes ministrija

1. ADĪTS VIENGABALA KOMPRESĪVS IZSTRĀDĀJUMS VARIKOZO VĒNU ĀRSTĒŠANAI (2004. – 2006.)

Projekta vadītājs: Inga Ļašenko

2. TEKSTILIZSTRĀDĀJUMU IZSTRĀDE SĒNĪŠU UN BAKTĒRIJU INFEKCIJU LIKVIDĒŠANAI (2006. – 2008.)

Projekta vadītājs: Inga Ļašenko


IZMValsts pētījumu programma

1. VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMAS „IMATEH – INOVATĪVI MATERIĀLI UN VIEDĀS TEHNOLOĢIJAS VIDES DROŠUMAM” PROJEKTS „MATERIĀLU MEHĀNISKAS MIKRO-, NANO- MĒROGA ĪPAŠĪBAS UN TO IETEKME UZ CILVĒKA DROŠĪBU” (2014. – 2017.)

Projekta mērķis: Izpētīt polimēru kompozītu materiālu virsmu agrīno sabrukšanu, izstrādāt  diagnostikas metodes un analizēt metožu  pielietojuma iespējas uzņēmumos

Pieejama projekta WWW lapa


Starptautiskie projekti

1. PERCERAMICS – NO HIDROKSILAPATĪTA VEIDOTA DAUDZFUNKCIONĀLA PERKOLĒTA NANOSTRUKTURIZĒTA KERAMIKA (2004. – 2007.)

Finansēts ar EiropasKomisijas grantu, projekts NMP3-CT-2003- 504937

Koordinators: prof. Jurijs Dehtjars

Pieejama projekta WWW lapa

2. OSTEOPOROTISKA KAULA KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANA (ASSESSMENT OF QUALITY OF BONE IN OSTEOPOROSIS) (1994.-1996.)

Eiropas Komisijas projekts PECO, PL93-1114

3. FERROELECTRICITY ON MOLECULAR LEVEL (2004.–2007.)

INTAS 03-51-3967

4. POLARIZATION-DRIVEN SELF-ASSEMBLY OF ORGANIC AND BIOMATERIALS USING ULTRATHIN FERROELECTRIC POLYMERS (NOVEMBER 1ST, 2006 – MAY 2009)

INTAS 05-96-4396

5. EUREKA PROJEKTS E! 3033 „BIONANOCOMPOSIT – HIDROKSILAPATĪTA NANOKOMPOZĪTKERAMIKA – JAUNS IMPLANTU MATERIĀLS” (2003. – 2013.)

Dalībnieks, Pieejama projekta WWW lapa

6. Thin films for optoelectronics – preparation and defects investigation. 2016.-2018.

Finansējums: Latvijas Zinātņu akadēmijas un Čehijas Zinātņu akadēmijas projekts (LZA- 16-01)

Latvijas grupas vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

7. VIEDO TEKSTILA PĀRVEIDOTĀJU IZMANTOŠANA ELEKTROIMPEDANCECS ELPOŠANAS MONITORĒŠANĀ (ATEM)  (2017.)

Projekta mērķis – sadarbībā ar Furtvangena universitātes Tehniskas medicīnas institūta specialistiem izpētīt iespēju izmantot apģērbā integrētus tekstila elektrodus lai veiktu cilvēka elpošanas monitorēšanu izmantojot elektroimpedances tomogrāfijas

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

http://www.hochschulkontor.lv/lv

Vad. prof. A. Kataševs

8. CONCERT-European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research’ (2018.-2020.)

Projekta vadītājs: prof. A. Balodis

Pieejama projekta WWW lapa

9. STRENGTHENING THE COMPETENCE IN RADIATION TECHNOLOGIES AND SAFETY FOR BIOMEDICINE AND MATERIALS SCIENCE (2020.-2021.)

International atomic energy agency (IAEA)  LAT)0004 . Technical cooperation program.

Projekta vadītājs (RTU daļa): prof. A. Balodis

10. BIODEGRADABLE AND NON-BIODEGRADABLE ORTHOPEDIC IMPLANTS WITH BACTERICIDAL COATINGS AND CONTROLLABLE DEGRADABILITY – COATDEGRABAC (2019.-2021.)

Eiropas Komisijas Horizon, ERA-NET RU PLUS projekts.

RTU grupas vadītājs: prof. J.Dehtjars 

https://coatdegrabac.inoe.ro/

11. Thin films for optoelectronics – preparation and defects investigation. 2019.-2021.

Finansējums: Latvijas Zinātņu akadēmijas un Čehijas Zinātņu akadēmijas projekts (LZA- 16-01)

Latvijas grupas vadītājs: prof. Jurijs Dehtjars

12. BIOACTIVE CARDIOVASCULAR STENT FOR ANTIATHEROSCLEROSIS TREATMENT AND REDUCED RESTENOSIS (2021-2023)

HORIZON, ERA-NET RUS Plus

RTU grupas vadītājs: prof. J.Dehtjars 

13. MODERN-A: Modernization in partnership through digitalization of the Academic ecosystem. 

BG05M2OP001-2.016-0018, 2022.-2024.

The project is supported by the Bulgarian Ministry of Science and Education.

RTU grupas vadītājs: prof. J.Dehtjars 

14. HIGH PERFORMANCE CARBON-BASED COMPOSITES WITH SMART PROPERTIES FOR ADVANCED SENSING APPLICATIONS

COST CA19118

Latvijas pārstāvis: prof. J.Dehtjars 

Comments are closed.